3D tisk všeobecně…

 

Ať už jste v technologii 3D tisku začátečník, nebo se jen snažíte získat další vědomosti, jsme rádi, že jste zavítali na náš web. V dnešní době již většina z nás slyšela o potenciálu 3D tisku. Sérií našich článků nabídneme pohledy na historii a realitu 3D tisku, procesů, materiálů a aplikací, stejně jako pohled do budoucnosti, kam by se tato technologie mohla dále rozvíjet. Doufáme, že tyto články svým obsahem přispějí k ucelení 3D tiskových zdrojů a že bez ohledu na to, jaká je vaše úroveň dovedností, zde najdete mnoho užitečných informací.

Termín 3D tisk, zahrnuje celou řadu procesů a technologií, které nabízejí širokou škálu možností výroby dílů a výrobků z různých materiálů. V podstatě to, co mají všechny tyto procesy a technologie společné, je způsob, jakým se výroba provádí vrstvu po vrstvě v aditivním procesu. Tento princip je v kontrastu s tradičními způsoby výroby zahrnujícími subtrakční obráběcí metody nebo procesy formování a lití. Na aplikace 3D tisku narážíme prakticky denně, a vzhledem k tomu, že tato technologie nadále proniká více a hlouběji do průmyslových, výrobních a spotřebitelských sektorů, se tato frekvence bude nadále zvyšovat. Většina uznávaných odborníků v tomto technologickém odvětví souhlasí s tím, že v dnešních dnech již začínáme vidět skutečný potenciál 3D tisku. Cílem tohoto přehledu je poskytnout čtenářům pohled na 3D tisk z hlediska toho, co to je (technologie, procesy a materiály), jaká je jeho historie, aplikační oblasti a výhody.

Co je 3D tisk?

3D tisk je proces vytváření fyzického objektu z trojrozměrného digitálního modelu, tím, že se navrství mnoho po sobě následujících tenkých vrstev materiálu. Tím přetváří digitální objekt do své fyzické podoby postupně vrstvu za vrstvou.

Tato technologie ovlivnila nedávnou lidskou historii pravděpodobně víc, než kterákoli jiná oblast. Například žárovka, parní stroj, nebo později, automobily a letadla, nemluvě o vzestupu internetu. Tyto technologie zlepšily naše životy mnoha způsoby, otevřely nové cesty a možnosti, avšak obvykle to vyžaduje mnoho času, někdy i desetiletí, než se projeví skutečná výhoda technologie.

Obecně se předpokládá, že 3D tisk neboli aditivní výroba (AM – aditive manufacturing) má obrovský potenciál stát se jednou z těchto technologií. 3D tisk je často prezentován v mnoha televizních pořadech, v běžných novinách a přes online zdroje. Je však pravdou že 3D tisk, jak tvrdí někteří, ukončí tradiční výrobu, jak ji známe, změní postupy a zavede geopolitické, ekonomické, sociální a environmentální důsledky pro náš každodenní život?

Nejzákladnějším, odlišujícím principem 3D tisku je to, že se jedná o „aditivní“ výrobní proces. A to je skutečně klíčové, protože 3D tisk je radikálně odlišná výrobní metoda založená na pokročilé technologii, která vytváří objekty po vrstvách. To se zásadně liší od jiných existujících tradičních výrobních postupů.

Existuje řada omezení tradiční výroby, která byla široce založena na lidské práci a „made by hand“ ideologii vycházející z etymologického původu francouzského výrazu “fait à la main“ pro vlastnoruční výrobu. Svět výroby se však změnil a automatizované procesy, jako je obrábění, odlévání, tváření a další, jsou všechno složité procesy, které vyžadují stroje, počítače a robotickou technologii. Tyto technologie využívají princip odebírání materiálu z většího bloku a to je vážné omezení v rámci celého výrobního procesu.

U mnoha aplikací tradiční konstrukční a výrobní procesy dávají vzniknout řadě nepřijatelných omezení, včetně potřeby drahých nástrojů, příslušenství a nutnosti montáže složitých dílů. Navíc, subtraktivní výrobní procesy, jako je obrábění, mohou mít za následek odpad o objemu až 90% původního bloku materiálu. Na rozdíl od toho, 3D tisk je proces pro vytváření objektů přímo, a to přidáváním vrstev materiálu různými způsoby, v závislosti na použité technologii. Zjednodušením ideologie 3D tisku, pro každého, kdo se snaží pochopit koncept, by mohlo být přirovnání k procesu stavění věcí z lega.

3D tisk je kreativní technologie, která umožňuje inovace s nebývalou svobodou návrhu, a současně je procesem bez nástrojů, který snižuje náklady a časové nároky. Komponenty mohou být navrženy tak, aby se předešlo složité montáži, se složitou geometrií a složitými funkcemi vytvořenými bez dodatečných nákladů. 3D tisk se také vyznačuje jako energeticky úsporná technologie, která může poskytnout ekologickou efektivitu jak z hlediska samotného výrobního procesu, tak z hlediska delší životnosti výrobků, tím, že využije lehčí a pevnější konstrukci.

V posledních letech se 3D tisk stává prototypem průmyslových a výrobních procesů, neboť technologie je přístupnější malým firmám a dokonce i jednotlivcům. Menší (méně schopné) 3d tiskárny mohou být nyní získány za méně než 500 dolarů.

To otevřelo technologii mnohem širšímu publiku a vzhledem k tomu, že exponenciální míra osvojování pokračuje na všech frontách, objevuje se stále více systémů, materiálů, aplikací, služeb a doplňků.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru